nabídka služeb

PROVÁDĚNÉ PRÁCE - NABÍDKA SLUŽEB

Naše projekční firma nabízí zpracování komplexní projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti – zajištění vyjádření správců inženýrských sítí a vyjádření dotčených orgánů státní správy a dále nabízíme zajištění územního rozhodnutí či stavebního povolení, s možností zastoupení investora při územním a stavebním řízení, zpracování pasportů (skutečný stav stavby). Součástí naší činnosti je také provádění stavebního dozoru – technický dozor investora (TDI) nebo autorský dozor (AD). Zpracováváme projektové dokumentace jak pro novostavby, tak i pro stavební úpravy, rekonstrukce, přístavby, nástavby či vestavby.

Při zpracování projektové dokumentace specializací spolupracujeme s autorizovanými osobami v oboru prostředí staveb - elektroinstalace, zdravotní technika, vytápění, plynoinstalace, vzduchotechnika, statika a dynamika, dopravní stavby.

Naše projektová kancelář nabízí zpracování projektové dokumentace pro stavby rodinných domů, bytových domů, objektů občanské vybavenosti, průmyslové stavby a speciální stavby.

Nabízíme zpracování projektové dokumentace v požadovaném rozsahu dle platných zákonů a vyhlášek :

  • Architektonická a nákladová studie
  • Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
  • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
  • Pasport
  • Položkové rozpočty